Software educaţional la comandă

ALTFACTOR dezvoltă produse educaționale din domeniul e-Learning. Oferim software educațional proiectat și realizat la comandă, conceput conform exigențelor particulare ale fiecărui client.

Strategia noastră de e-Learning se bazează pe o abordare practică și contextualizată a conținutului curricular, abordare ce crește motivația cursantului, îmbunătățind performanțele la școală sau la locul de muncă.

Promisiunea-cheie pe care o facem este aceea de a furniza cu ajutorul softului educațional o experiență instrucțională autentică și relevantă pentru utilizator.

Cursuri sau mini-cursuri multimedia interactive

Concepem astfel de produse așa încât să satisfacă pe deplin cerințele clientului. De aceea structura și caracteristicile cursurilor multimedia pot diferi de la o situație la alta.

Cursul multimedia tipic este format din activități de învățare. Acestea conțin diverse elemente multimedia – texte, imagini, animații, audio – ce sunt combinate pentru a forma activități de învățare precum: simulări funcționale sau procedurale, jocuri de rol, exerciții practice, simulări de situație, descoperiri dirijate.

 

Manuale sau cărți digitale interactive

Au caracteristicile generale ale unei cărți electronice: cuprins, navigare paginată.
Paginile cărții pot conține elemente multimedia de tip text, imagine, audio.

Din paginile cărții, prin apăsarea pe diverse obiecte vizuale, se pot accesa interactivități standard sau complexe, cum ar fi: animație sau film video, simulări de proces, procedurale sau de situație, teste de tip quiz, interactivități de sortare, etichetare, ordonare, completare ș.a.m.d.

Formatul este adaptat pentru vizualizarea pe tabletă, laptop sau desktop.

Tehnologia folosită este Html5+JavaScript+CSS3 sau Adobe PDF.

Tutoriale video demonstrative

Pot conține secvențe filmate sau generate virtual.

Putem implementa fundal muzical, efecte de sunet sau voce, precum și subtitrare.

Tutorialele video pot fi împărțite în secțiuni, între care se pot introduce activități de învățare activă (de exemplu, joc de rol) sau de autoevaluare (de exemplu, test grilă).

O situație în care folosim cu precădere tutorialele video este în cazul unei aplicații educaționale pentru învățarea folosirii unui software (de exemplu, suita Office). Cursantul poate parcurge pașii folosirii softului studiat în trei moduri diferite: modul demonstrație, modul instruire și modul verificare.

Aplicaţii eduaţionale de tip joc

Aplicații educaționale de tip joc

Pentru că au un grad mare de eficacitate, realizăm aplicații educaționale (lecții sau jocuri) ce conțin elemente specifice jocurilor (Gamification & Game mechanics), cum ar fi:

 • folosirea mai multor nivele de dificultate;
 • folosirea unui sistem de punctare și a unei limite de timp;
 • parcurgerea non-liniară a secvențelor;
 • acordarea de insigne și titluri, în funcție de rezultate;
 • personalizarea aplicației cu datele de identificare ale utilizatorului.

Sunt formate din mai multe activități de învățare, testare și consolidare.
Urmăresc un fir narativ și conțin de obicei personaje.

Proiecte de referinţă

 • School of Arts and Crafts
  NOVAINTERMED - Cursuri multimedia pentru Școli de Arte și Meserii și Licee Vocaționale
 • educational games
  eduCREATIV – jocuri educaţionale pe CD
 • Government SGG
  Cursuri multimedia interactive pentru SGG
 • multimedia cadre didactice preuniversitare
  Cursuri multimedia pentru cadrele didactice preuniversitare

Misiunea noastră este să creăm pentru utilizator o experiență motivantă, memorabilă și folositoare. În consecință, proiectăm aplicațiile software de e-Learning ținând cont de următoarele cerințe:

1. Furnizarea unei informații relevante pentru utilizator;
2. Proiectare instrucțională în funcție de obiective didactice;
3. Proiectare în funcție de principiile folosirii multimedia în e-Learning;
4. Introducerea de aplicații de exersare;
5. Folosirea în învățare a metodelor interactive;
6. Livrarea informației în calupuri mici de conținut;
7. Design vizual (și audio) atractiv, dar neinvaziv.

Experienţa şi competenţele noastre te pot ajuta!