Expert accesare fonduri europene

 

ALTFACTOR angajează un expert cu experiență practică în domeniul identificării și accesării surselor de finanțare din fonduri europene, pentru pregătirea și derularea proiectelor cu finanțare europeană derulate de către firmă sau de către alți beneficiari și la care firma va intenționa să participe ca furnizor de bunuri și servicii.

Candidatul ideal este cel specializat în organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice și are experiență specifică în domeniul achizițiilor organizate în proiecte finanțate din Fonduri Structurale în cadrul diferitelor Programe Operaționale Sectoriale.

Căutăm un specialist cu experiență în lucrul efectiv în domeniul achiziţiilor publice, care stăpânește mecanismele instituționale și procedurale aferente derulării acestora (validări, proceduri de control, contestații, etc). Trebuie să cunoască prevederile legale în domeniu la zi și să fi lucrat efectiv cu Sistemul electronic de achiziții publice și cu soluții software de monitorizare a oportunităților din domeniu.

Candidatul ideal are experiență în industria IT sau în domeniul consultanței, în derularea de proiecte cu finanțare europeană. E necesar să aibă o bună capacitate de comunicare și negociere și experiență în lucrul în echipe multidisciplinare.

– Urmărește și dezvoltă activ oportunități de finanțare (fonduri europene, Banca Mondială, etc.);
– Participă activ la elaborarea structurilor de finanțare, la întocmirea documentației necesare;
– Întocmirea studiilor de fezabilitate;
– Urmărirea calendarului și a condițiilor de eligibilitate;
– Participă la întocmirea prezentărilor necesare pentru întâlnirile cu instituțiile financiare în vederea finanțării proiectelor de dezvoltare și promovează compania ca potențial partener la aplicarea pentru finanțare;
– Căutarea și selectarea de potențiali parteneri.

Cerințe:
– Studii universitare finalizate;
– Cursuri de pregătire în domeniul managementului de proiect;
– Cursuri de pregătire în domeniul fondurilor nerambursabile;
– Minim 2 ani experiență în obținerea de fonduri nerambursabile (fonduri europene, alte tipuri de finanțări nerambursabile);
– Experiență în coordonarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
– Foarte buna cunoaștere a oportunităților de finanțare din fonduri structurale (programe operaționale) și a condițiilor de eligibilitate;
– Cunoștințe financiare (întocmire de bugete, analiză cost-beneficiu, cash flow);
– Limba Engleză – nivel avansat;
– Cunoștințe PC: MS Office (Excel/PowerPoint/Word);
– Abilități de comunicare și negociere, spirit analitic, orientare spre rezultate;
– Abilități de organizare și planificare.

Dacă sunteți interesat așteptăm e-mailul dumneavoastră împreună cu CV-ul pe adresa welcome@altfactor.ro.