e-Learning pentru instruirea personalului angajat al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Titlul proiectului:

Informarea potențialilor beneficiari ai PNDR și dezvoltarea sistemului informatic de gestiune a performanțelor și instruire a angajaților

Descriere:

Am realizat 23 de cursuri multimedia (97 lecții) adaptate atât la specificul instruirii personalului angajat al APDRP (Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit) cât și la nevoile particulare ale instituției.

Scopul proiectului a fost formarea mai rapidă a noilor angajați şi a angajaților care își schimbă domeniul de activitate în cadrul Agenției, precum și perfecționarea angajaților existenți, prin folosirea scenariilor didactice construite special pentru predarea – învățarea procedurilor.

Contractanți:

Contractor: Siveco România, Subcontractor: ALTFACTOR, Beneficiar: APDRP

cursuri multimedia

lecţii multimedia

obiecte de învățare reutilizabile

client mulţumit

l

Am desfășurat activități de identificare și analiză a nevoilor de formare care au stat la baza proiectării cursurilor multimedia interactive.

z

ALTFACTOR a menținut o comunicare permanentă cu Serviciul „Metodologie și Elaborare Proceduri” din cadrul APDRP pentru a identifica situațiile în care se actualizează o procedură în timpul proiectării unui curs multimedia.

Aplicațiile interactive realizate sunt centrate pe practică, includ exemple (situații standard și situații speciale) și urmăresc formarea de competențe transferabile pentru programele de finanțare care vor urma.

Eşti interesat să lucrăm pentru tine?

Află acum detalii suplimentare despre preţuri şi modalitatea de lucru.

11 + 12 =