Cursuri multimedia pentru cadrele didactice preuniversitare

Titlul proiectului:

Proiect POSDRU – Profesioniști în educație și reformă europeană (PEER)

Descriere:

Proiectul a vizat formarea și dezvoltarea profesională a peste 6.000 de cadre didactice preuniversitare din Galați și Ialomița. Proiectul dezvoltat în cele două județe a avut ca rol implementarea unui cadru instituțional și metodologic adaptat societății digitale, pentru a asigura un învățământ performant, la standarde europene.

Contractanți:

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Galați, ALTFACTOR – partener

Tematici diferite

Lecții multimedia

Obiecte educaționale reutilizabile

Cadre didactice beneficiare

Am dezvoltat o platformă web interactivă numită „Școala Profesorilor” (www.scoalaprofesorilor.ro)  și am creat conținut educațional multimedia adecvat grupului țintă.

Am creat următoarele cursuri multimedia interactive, cu acreditarea Centrului Național de Formare a Personalului: Managementul Clasei, Managementul Crizei, Curriculum Centrat pe Competențe și Euromanager Școlar, toate parcurse în format blended learning.

Interactivitatea didactică a lecțiilor multimedia a fost obținută folosind exemple și studii de caz din practica reală a cadrelor didactice, problematizare și feedback imediat.

Eşti interesat să lucrăm pentru tine?

Află acum detalii suplimentare despre preţuri şi modalitatea de lucru.

5 + 3 =